web analytics

2022: l’anno dell’India, clicca e scopri dove e quando

Febbraio 2022: India Moto Challenge Classic – Rajasthan/Uttar Pradesh


Marzo 2022 (inizio mese): da Mumbai a Cochin via Goa – Marashtra/Karnataka/Goa/Kerala


Marzo 2022 (fine mese): da Cochin a Chennai – Kerala/Tamil Nadu


Aprile 2022 (inizio mese): da Chennai a Varanasi – Tamil Nadu/Orissa/West bengala/Bihar/Uttar Pradesh


Aprile 2022 (fine mese): Himalaya Biker Run India Edition – Himachal Pradesh/Kashmir/Jammu/Ladakh